Ideš u školu

Roditelj si

Tražiš posao

Želiš promjenu

Nemaju svi ljudi jednaku volju i vještinu školskog učenja, što ne znači da su manje ili više inteligentni i sposobni. Neko je “vještiji” za brojeve i teorije, neko za boje, zvukove, oblike i kombinacije, a neko za nešto sasvim treće. 

Mi pomažemo našim klijentima da upoznaju sebe i usmjeravamo ih u pravcu njihovih talenata, sposobnosti i interesa, kako bismo im olakšali najteže periode u procesu traženja sebe i izgradnje identiteta. Omogućavamo im prepoznavanje vlastitih snaga i kompetencija, koje im olakšavaju razvoj u samouvjerene, zadovoljne i uspješne ljude. Svakoj osobi pristupamo individualno i ne koristimo ocjene i postignuća da razdvojimo uspješne od neuspješnih. Učenje, učenike i studente posmatramo sa motivacijske i psihološke perspektive i olakšavamo im pronalazak one oblasti koja najviše odgovara lično njima, njihovim interesima, sposobnostima i afinitetima.

Prepoznavanje, izražavanjem i neprestanim razvojem svojih vlastitih talenata, svaka osoba može postati uspješna i ispunjena.

Da li znate za pretpostavke da provedemo prosječno oko 40 godina života radeći ?

Da li ćemo ostatak života provesti kvalitetno i sretno, u velikoj mjeri zavisi od toga da li ćemo se baviti poslom za koji smo kompetentni, koji odgovara našim ličnim osobinama i koji nam pruža osjećaj zadovoljstva. Mnogi ljudi, čak i nakon dugogodišnjeg obrazovanja i rada, imaju osjećaj da još uvijek nisu pronašli sebe. Upoznavanje sebe je početak razvoja ličnosti, koja je izuzetno važna u svim oblastima života, posebno u profesionalnoj, u kojoj se skoro najveći dio našeg života i odvija. Prvo što moramo uraditi na ovom putu do ličnog zadovoljstva, je odabrati i pronaći posao koji je u skladu s našim ličnim karakteristikama, sposobnostima, interesima, željama i afinitetima.

Mi vam pružamo način da upoznate sebe, da spoznate i naučite kako koristiti svoje lične potencijale, sposobnosti i talente. Pomažemo vam da vidite i razumijete šta je to što vas motiviše, u čemu uživate i čime želite da se bavite.

PROFESIONALNA
ORIJENTACIJA

TALENT
RADIONICE

PRIPREME ZA
TRŽIŠTE RADA

PSIHOLOŠKO
SAVJETOVALIŠTE

SELEKCIJSKI
POSTUPAK

Kontaktirajte nas

Career4Me – agenciju za profesionalnu orijentaciju i karijerno savjetovanje, čine psiholozi sa višegodišnjim iskustvom u oblasti psihološke procjene i odabira uposlenika, razvoja individualnih kompetencija, savjetovanja, psihoterapije i dijagnostike.

Pružamo usluge profesionalnog savjetovanja u oblasti razvoja karijere, kao i odabira, reorganizacije i razvoja uposlenih u organizacijskom kontekstu. Svojim klijentima omogućavamo uvid u vlastite talente i lične karakteristike, te načine kako da ih iskoriste kao potencijale u odabiru i razvoju uspješne karijere. Svojim redovnim aktivnostima i događajima, javnosti približavamo savremene promjene u svijetu obrazovanja i tržišta rada, te im na realnim primjerima pokazujemo kako da svoje talente pretvore u profesiju i žive od njih. 

Ako imate pitanja ili biste željeli da se upoznamo,
javite nam se putem kontakt forme, na e-mail inf@career4me.ba ili na broj: +38761543763

Career4me Location

Trg Grada Prato 16, Sarajevo